Kaatje is er niet gerust in.Zal Sinterklaas dit jaar wel komen? Misschien vergeethij hen wel... Maar dan heeft ze een idee. Ze schrijft deSint een mooie brief. En ze zet samen met haar vriendenhaar schoentje klaar. Maar het lijkt wel dat de Sint hendeze keer echt vergeten is. Maar wat ze niet weet, is datSinterklaas ondertussen heel hard aan het werkenis in het verre Spanje om tijdig met de boot tekunnen vertrekken...Bij dit boek zitten 36 memokaartjes.Op die kaartjes staan woordjesuit het verha

Kaatje is er niet gerust in.Zal Sinterklaas dit jaar wel komen? Misschien vergeethij hen wel... Maar dan heeft ze een idee. Ze schrijft deSint een mooie brief. En ze zet samen met haar vriendenhaar schoentje klaar. Maar het lijkt wel dat de Sint hendeze keer echt vergeten is. Maar wat ze niet weet, is datSinterklaas ondertussen heel hard aan het werkenis in het verre Spanje om tijdig met de boot tekunnen vertrekken...Bij dit boek zitten 36 memokaartjes.Op die kaartjes staan woordjesuit het verha